Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στο TΗΙΝΚ Learning Centre, όπου σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε τη μόρφωση του παιδιού σας! Με προσοντούχο, έμπειρο προσωπικό, και με ένα λεπτομερές, αποτελεσματικό καλά οργανωμένο και για χρόνια δοκιμασμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, μέσα σε άνετους, ασφαλείς, μοντέρνους χώρους με σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό προσφέρουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν τα παιδιά να αποκτήσουν την γνώση και κατάρτιση στα τα μαθήματα που επιλέγουν.
Φιλοσοφία μας: Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, με τις δικές του δυνατότητες και ανάγκες.
Δουλειά μας: Να βοηθούμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με αγάπη και κατανόηση, να επιτύχει τους στόχους του.
Στόχος μας: Να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν σωστά τη γλώσσα ή το μάθημα που επιλέγουν και να τα κάνουν εφόδια για την μελλοντική τους καριέρα και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Welcome

Welcome to THINK Learning Centre, where you can trust the education of your child. With qualified, experienced personnel, and with a detailed, effective and well organized and for many years tested and proven education program, in a comfortable, secure, modern environment with advanced educational equipment, we offer the foundation on which children can acquire the knowledge and experience they select.
Our philosophy: Every child is unique, with its own capabilities and needs.
Our job: To help each child individually, with love and understanding, to achieve its objectives.
Our goal: To give the opportunity to children to learn the language or the course they choose and use these skills as effective tools for their future careers and professional fulfilment.

Ανακοινώσεις Announcements

Registrations

English exams results

Gallery